Zmiana systemu sprzedaży płyt budowlanych

Informujemy, że od dnia 20 stycznia 2015 roku wyłączną sprzedażą płyt budowlanych Duripanel, Bluclad i Hydropanel w Polsce zamuje się nasza siostrzana firma Siniat sp. z o.o.
Osobą kontaktową odpowiedzialną za tę grupę produktów jest Pan Robert Świtulski. Kontakt z nim jest możliwy telefonicznie: +48 502 786 420 lub drogą elektroniczną: robert.switulski@siniat.com.
Jednocześnie dziękujemy za dotychczasową i zapraszamy do dalszej owocnej współpracy.
Z pozdrowieniami,
Maciej Domański
Dyrektor Sprzedaży