Budynek prywatny – Niemcy, Dortmund

Adres: Niemcy, Dortmund
Architekt: DRP Baukunst, Dortmund
Projekt: Rudolph House
Materiał: EQUITONE [natura] N251